Leif B. Petersen, cand. jur.  Ålholmvej 3, 2500 Valby, Tlf. 3644 1133, Leifbp@pc.dk

CVR 27575811, juridisk rådgivning

 

 

Gældsproblemer kan overvindes ! 

 

Økonomiske problemer og de endeløse spekulationer, der ofte følger med, kan forpeste tilværelsen for en. Faktisk er det hele 16-17 procent af den voksne befolkning, der indrømmer, at de jævnligt ligger vågne og spekulerer over deres økonomi, og ikke mindst den frygt mange har for fremtiden. Sådan var det før krisen slog til i 2008, og sådan er det i 2014.

 

At næsten hvert 5. menneske du møder på din vej, har den slags problemer viser, at der er behov for at få gjort noget ved dem, og det vil vi gerne hjælpe med til. Det gælder både at få problemerne ned i øjenhøjde, så de er til at overskue, og at få lagt en realistisk plan for at blive dem kvit. Alene de 2 opgaver kan være med til at give lidt fred i sindet. Men vi skal have fuldstændig styr på dem. I det følgende prøver vi at finde ud af, hvad der er op og ned på de fleste problemer, du slås med.

 

<<<<<<<<<<<<<

Den der skriver dette, og som har ansvaret for tekst og rådgivning, er selv uddannet bankmand, cand. jur. tidligere advokat, lærer på diverse højere handelsskoler gennem mange år, tidligere frivillig rådgiver på en social organisation gennem flere år, og har desuden en meget stor praktisk erfaring, oplevet på egen krop. Venlig hilsen Leif B. Petersen    

<<<<<<<<<<<<

NB!  September 2014. Det følgende er under redigering. Det er skrevet i perioden 2005-2007,  og er stadig lige aktuelt. Men det bliver opdateret og let redigeret.

 

-----------------

 

Baggrund

1) Princippet er hjælp til selvhjælp. Vi vil give dig en reel håndsrækning i en svær situation, og yde den nødvendige støtte indtil økonomien er på ret køl igen. Vi tilbyder ingen heksekunster, ingen smarte løsninger, der bare skubber skyldneren endnu længere ud i en håbløs situation. I stedet tilbyder vi at hjælpe i præcis de situationer, hvor det brænder mest på, og hvor konsekvenserne rækker fra søvnløse nætter over breve der ikke bliver åbnet, til skænderier og diskussioner med familien over økonomien.

 

 ---------------

2) AKUT hjælp. Mange henvender sig med et akut behov for bistand. De har den sidste tid klaret sig igennem ved at optage nye hurtige lån for at kunne dække renter og afdrag på de gamle, men nu er den mulighed også ved at være udtømt. De sidste ugers rykkerbreve er måske ikke engang blevet åbnet, og nu har fogdens stævningsmand været her med en tilsigelse, der klart oplyser, at hvis man ikke møder op i fogedretten på et bestemt tidspunkt, så risikerer man at blive afhentet af politiet. Og hvad så? Hvad kan vi gøre?

 

Hvis du ikke har pengene, kan du ikke slippe for at møde op. Men vi kan forklare præcist, hvad der vil ske - og hvad der ikke vil ske. Og allerede nu begynder du at gøre dig klar til at vende skuden. Vi skal få rykkerbrevene til at stoppe, og vi skal have stoppet for flere indkaldelser til fogedretten. Hvordan gør vi det?

Du kan læse om udlæg, RKI, indeholdelse af løn og tvangsauktion senere.

----------------

3)  Oversigt, plan, budget

Hvis du ikke hører til dem, der har behov for akut hjælp her og nu, men bare gerne vil ud af en tyngende gældsbyrde, kan du begynde her.

A)  hvor stor er din gæld? En del mennesker er blevet så fokuseret på de trusler der hænger lige op over, at de helt har mistet overblikket. De har ikke noget fast billede af hvor stor deres gæld reelt er, de blander fortid, nutid, og fremtid sammen, og de kan ikke overse at få lavet et budget, der giver overblik over indtægter og udgifter. Når den er lavet, kan vi se, om der er det nødvendigerådighedsbeløb tilbage at leve for. Det er ikke kun at kunne klare næste afdrag, der tæller. Der skal en helhedsløsning til.

----------

4)  B) Hvor meget kan du klare at betale i renter og afdrag på din gæld om måneden? Det finder vi ud af ved at lægge faste udgifter (husleje, fagforening, nødvendig transport mv.) og rådighedsbeløbet sammen, og trække det fra din indtægt.

Rådighedsbeløbet er det beløb, du mindst skal have til at leve for, dvs. mad, tøj, fornøjelser, gaver mv. Se mere om *beregning af rådighedsbeløbet senere.

 

C) Privat gældssanering.  Hvis det beløb, du har tilbage til betaling af renter og afdrag på din gæld, ikke er stort nok til at dække dine forpligtigelser, må vi se at få en ny aftale med kreditorerne, med afdrag du kan betale. Kreditorerne vil slå sig i tøjret, men de fleste kan godt se, at et mindre beløb er bedre end ingenting. De skal bare overbevises, og det de er mest bange for, er at andre kreditorer får mere end dem selv. Derfor skal de have alle tal på bordet, oversigt over andre kreditorer, budget og fælles betalingsforslag.

 

Baggrunden for kreditorernes holdning er at vi stadig kører efter nogle regler der er helt tilbage fra Chr. V’s Danske Lov i 1683. De regler fastslår princippet om, at den der kommer først til mølle, får først malet. Det vil sige, at den kreditor der først får sit krav igennem fogedretten, får alle de penge der er, og resten får intet.

Det virker sygt i vore dage, men det er så indgroet at ingen tænker over den indbyggede urimelighed, og hvis de gør, så er der ingen stemmer i at ændre det. Derfor sker der intet, og desuden er gæld ifølge den nuværende regering og statsminister et privat anliggende. Uanset at mange af de private låneudbydere er så pågående, at man i forsikringsbranchen ville nægte at udbetale erstatning til dem med henvisning til princippet om accept af risiko.

 

Når de fleste kreditorer alligevel går med til fornuftige ordninger, skyldes det dels, at inddrivelsesomkostningerne er blevet meget store, hvis de går til domstolene, dels frygten for at der alligevel ikke er noget at hente hos skyldneren, når de endelig kommer igennem retssystemet.

 

Det sværeste er, hvis du har gæld til det offentlige, fordi de har en bedre retsstilling end private kreditorer mht. udlæg og løntilbageholdelse, og desuden sætter loven grænser for, hvilke aftaler de kan indgå, uanset hvor fornuftige de måtte være.

 

5) Hvordan er gælden opstået? De forskellige skyldnergrupper. Juraen interesserer sig ikke for, hvordan gælden er opstået. Som nævnt er det et system, der i princippet kun interesserer sig for at sikre at kreditorerne får deres penge, ikke for hvorfor skyldneren er kommet ud i sin gæld, eller hvilke konsekvenser det måtte få for ham og hans familie. Alligevel tager vi dette punkt med, og det skyldes, at gæld ikke blot betales med fornuften. En stor del af danskernes gældsproblem sidder mellem ørene. Det vil sige at de har (oparbejdet) en indædt modstand mod at betale, fordi de mener at det er en uretfærdig og/eller uforskyldt gæld, de sidder med. Mange mennesker bruger enorme kræfter og mange år af deres liv på at forsøge at undgå at betale en gæld, de anser for uretfærdig - måske endda uden rigtig at vide hvorfor.

 

Den der skriver dette kender det problem helt ind til benet. Og min opgave er at spørge dig om du virkelig har lyst til at bruge måske 10 år af dit liv på et forsøge at undgå at betale en gæld, du kunne have bragt ud af verden på et par år? - Tror du, du vil takke dig selv for at have spildt så mange år? Uanset om du vinder eller taber, så har du spildt de år. Og når sagen er kommet så langt, kan du med 98% sikkerhed kun tabe.

 

Du har selvfølgelig sørget for, at kreditors penge kommer hjem med stor forsinkelse, og han har haft en masse bøvl med sagen. Ok, men er det nok til at du vil betale 10 år eller mere af dit liv for det? Tænk over det.

 

Hvordan får man den indstilling til gælden? For at kunne forstå lidt af det, vil vi se på, hvordan gælden er opstået. Her nævnes nogle grupper:

 

a) De uansvarlige, der bare vil have alt det, som de TROR de andre har, og som ikke   skænker betalingen en tanke.

b) Dem der er ramt af sygdom, ulykker eller uheld, (arbejdsløs, invaliditet etc.)

c) Kombinationsfolk, skilsmisse m. druk m. fyring

d) Lidenskaber, spil, trang til at blære sig med stor bil el. sommerhus

e) Dem der er gået i sort, og som ikke vil hjælpes, bortset fra Gældssanering

f) Konkurser, mindre erhvervsdrivende i traditionel forstand

g) Skilsmisser, der efterlader den ene med stor gæld

h) Unge nyuddannede der vil have det hele på en gang, og som før de ser sig om har etableret en forbrugsgæld på 3-500.000. Renter og afdrag  af sådan en gæld over i afdrag på studielån og andre alm. etableringslån kan tage pusten fra enhver.

i) Endelig de maniske, dem der får et anfald og på en enkelt måned kan stifte en enorm gæld på ting, som de ikke engang har brug for. Disse mennesker er prisgivet i vort nuværende system.

j) Iværksættere der har lukket igen inden for 1-3 år.

Erhvervsminister Bendt Bendtsen har talt energisk om iværksættere, om innovation, globalisering og mange andre fine ord. Men mere end halvdelen lukker igen indenfor 3 år. Hvor meget gæld står de mennesker med? og hvor mange bristede forhåbninger lammer dem? (der findes nogle regler om kortere forældelse af den slags gæld, men hvor meget hjælper det?)

 

I hvert fald de, som er nævnt under b - d - e - f - g kan nemt blive ofre for deres egen trods og bruge masser af tid og kræfter på at argumentere for, at det er de andres skyld at de er havnet sådan her. Det er ikke usædvanligt at opleve folk, der har haft den indstilling i 10 år eller mere. Jeg spørger bare: Hvad har de fået ud af  det? Lade sit liv styre på den måde.

 

Dem der er nævnt under h - i - j har bare fået en betydeligt ringere livskvalitet i mange år frem. Især gruppen i) burde man efter min mening gøre noget for. Som det er nu, kan de ikke engang lade sig frivilligt registrere i RKI, for at forhindre sig selv i at stifte gæld, når anfaldet kommer næste gang.

 

j) de er i høj grad blevet lokket ind i gælden af den politik, som erhvervsministeren har bestemt. Jeg har modtaget 100vis af mails fra Erhvervsministeriet med begejstring over iverksætteriet i Danmark, men ikke en eneste om hvad man gør for den halvdel, der tabes på gulvet.  

 

Men efter loven behandles de altså alle ens, når det handler om at betale gælden.

 

6) Hvad kan vi tilbyde?

Vores tilbud skal altid være individuelt afstemt efter kundens behov. Som sagt fastholder vi princippet Hjælp til selvhjælp, hverken mere eller mindre. Det kunden selv kan klare, gerne under tilsyn og kontrol, det skal han selv klare. Det er hans liv, som han selv skal leve, når vi har hjulpet ham ind i smult vande rent økonomisk.

 

Indtil videre findes der ingen offentlige eller private ordninger, der yder støtte til den slags arbejde, og det er derfor kunden selv, der må betale for vores bistand. Dette sker forud, i hvert fald i begyndelsen, og efter en effektiv timesats på kr. 700 + moms, i alt kr. 875.

 

Jeg forestiller mig følgende løsninger:

 

I)  Overblikket og sparsommelighed mangler. Vi tager et møde på ca. 1 time, hvor vi gennemgår alle gældsposter. Derefter får vi dem sat op i et regneark, og finder ud af, at økonomien egentlig kan bære, hvis der blot udvises lidt omtanke og sparsommelighed. Vi forsøger at skille problemerne af, for at få overblik. Vi forklarer mundtligt og skriftligt om retssystemet og konsekvenserne af at misligholde sine forpligtelser.

Pris: en varighed på 1-2 timer a kr. 700 + moms, i alt 875 pr time, der betales forud.

 

II)  Kunden kan selv betale gælden. Vi tager et møde på ca. 1 time, hvor vi gennemgår alle gældsposter. Derefter får vi dem sat op i et regneark, beregner hvad der skal betales, skriver udkast til et brev, der sendes til hver enkelt kreditor med betalingsforslag, og vedlagt gældsoversigten sammen med oplysninger om indtægt og faste udgifter og antal mennesker i husstanden. Vi sender brevene til kreditorerne, og prøver at forhandle aftalerne på plads.

Skyldner betaler selv sine afdrag, og vi kan evt. aftale (og love kreditor) at vi kontrollerer betalingerne hver måned i en periode.

 

Pris: Hvis vi anslår at der er 6-8 kreditorer, skulle det arbejde kunne udføres på ca. 4 timer, altså for ca. kr. 3.500 + betaling for løbende kontrol.*

 

III)  Som ovenfor under I) men kunden indbetaler hver måned et aftalt beløb til os, og vi fordeler pengene efter aftale til kreditorerne. Dette gør vi kreditorerne opmærksom på, og det vil muligvis gøre det nemmere at komme igennem med aftalerne om lempeligere afvikling. Vi modtager også alle breve fra kreditorerne og giver dermed familien mere ro.

 

Pris: Opstartsprisen vil være stort set den samme, men det løbende arbejde med administration af ind- og udbetalinger, post mm. skal afregnes efter timeforbrug, og for 6-8 kreditorer vil det skønsmæssigt i starten udgøre kr. 2.500 - 2.800, faldende efter nogle måneders stabil betaling til omkr. kr. 300 pr kreditor pr md.

 

NB! Vi vil nødig ind i en administrativ umyndiggørelse af kunden/skyldneren, således at vi overtages det hele, og kunden kun får udbetalt rådighedsbeløbet af sin løn. Det er der nogle økonomirådgivninger der bruger, men efter vor mening betyder det blot et stort dyrt administrativt apparat, som kunden skal betale mange tusinde til hver måned. Det virker nok ikke særlig motiverende for kunden. Vi repræsenterer kunden, ikke kreditor, vi ønsker individuelle aftaler, og der vil altid være en ordrebekræftelse på forhånd med prisangivelse.

 

Vi ønsker ikke at binde kunden til en kontrakt, hvis det kan undgås. Meningen er at motivationen skal drive værket, både for os og kunden.

 

7) Om mig selv

Jeg har arbejdet med gældsramte i mere end 25 år fra alle sider, fra ung inkassoadvokat over frivillig rådgivning i en social organisation, til nu hvor vi bistår almindelige mennesker, som bare har fået en pt. uoverskuelig gæld, og som ønsker at få hjælp til at genoprette økonomien. Ind imellem har jeg endda haft en lang periode, hvor jeg selv var helt nede med en stor gældsbyrde, som det krævede meget, både tid og kræfter, at slippe af med. Det var efter kartoffelkuren i 1980erne. Det var lærerigt, og mine erfaringer fra den tid danner baggrund for mange af de råd, der nu gives videre. Det er langtfra kun den juridiske og økonomiske viden, der hjælper, der skal mere til, en forståelse af helheden. (indsæt billede)

 

 

                               www.bedre-oekonomi.dk                                                               -------oo0oo-------

Jeg driver også hjemmesiden Skødeskrivning - Juridisk bistand - www.leifbp.dk

 

           Med venlig hilsen              

  CVR 27575811, juridisk bistand

Leif B. Petersen, cand. jur. TLF 3644 1133, Ålholmvej 3, 2500 Valby. leifbp@pc.dk